משהו השתבש בעת טעינת הפוליפאד הזה. בבקשה נסה שוב מאוחר יותר! אי אפשר לאזן את המשקולות הללו. זו אינה פריסה תקפה של פאון.